Opvang

Bij IKC Villa Vrolik lopen onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, naadloos in elkaar over. Want leren is meer dan het opdoen van kennis alleen. Bij Villa Vrolik zijn kinderen ook voor én na schooltijd welkom, ze worden dan opgevangen in het vertrouwde schoolgebouw.

 

Een warme, fijne en uitdagende plek

Onze voorschoolse en naschoolse opvang biedt kinderen een warme, fijne en uitdagende plek waar ze graag naartoe gaan. Vertrouwde medewerkers en veel persoonlijke aandacht vinden we belangrijk. We kijken goed waar je kind behoefte aan heeft. Op de buitenschoolse opvang kan elk kind vrij spelen op de eigen groep, meedoen aan activiteiten en natuurlijk ook gewoon lekker een boekje lezen op de bank. De buitenschoolse opvang van IKC Villa Vrolik biedt elke dag volop activiteiten. We doen veel aan sport, spel en bewegen. We zorgen voor een prettige overgang van de school naar de bso.

Klasgenootjes in één groep

Onze groepen zijn ingedeeld op leeftijd, met vaste medewerkers en zoveel mogelijk met klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes. We nemen de tijd om te luisteren naar de verhalen over school en kijken goed waar je kind behoefte aan heeft. De thema’s die de kinderen op school aanleren, worden doorgetrokken naar de bso. Zo ontdekken kinderen dat leren ook leuk kan zijn! Kinderen kunnen na schooltijd tot 18.30 uur bij de bso terecht. Op de voorschoolse opvang kunnen kinderen vanaf 07.30 uur tot de start van de schooltijd terecht om samen met andere kinderen te ontbijten (met zelf meegenomen ontbijt van thuis), een boekje te lezen of spelletjes te doen. Onze medewerkers zorgen ervoor dat je kind op tijd op school is.

Voorschoolse opvang kun je ook afnemen op een flexibele basis. Je maakt gebruik van een vast aantal uren per maand die je op verschillende dagen kunt inzetten.

Wat wij bieden

• Elke dag sporten en bewegen, in de gymzaal of buiten, onder leiding van gediplomeerde sportleiders.

• Theater-, dans- en muziekworkshops.

• Samen koken en knutselen.

Openingstijden

Openingstijden bso: maandag t/m vrijdag van 13.45 tot 18.30 uur

Openingstijden voorschoolse opvang: maandag t/m vrijdag van 07.30 tot 8.15 uur

Sluitingsdagen

De bso en voorschoolse opvang zijn tijdens de schoolweken en de vakanties altijd geopend. Per jaar hebben we een aantal sluitingsdagen. Op deze dagen is er geen opvang mogelijk. Deze dagen worden aan het begin van het jaar vastgesteld. Klik hier voor een actueel overzicht. 

Voor de tarieven voor de peuterspeelzaal of de buitenschoolse opvang, verwijzen we je naar de website van Bink. Hier kun je gemakkelijk de netto maandkosten van de opvang berekenen voor uw situatie.