Schooltijden en vakanties

Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Schooltijden basisonderwijs

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 13.45 uur
De inloop is elke dag van 8.05 tot 08.15 uur

Schooltijden peuterspeelzaal

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 12.15 uur (woensdag gesloten)
De inloop is van 8.15 tot 08.25 uur

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de BSO en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 


Vakantierooster 2023-2024

Eerste schooldag: dinsdag 5 september 2023
Herfstvakantie: ​zaterdag 21 oktober 2023 t/m zondag 29 oktober 2023
Kerstvakantie: zaterdag 23 december 2023 t/m zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie: zaterdag 17 februari 2024 t/m zondag 25 februari 2024
Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
2e Paasdag: maandag 1 april 2024
Meivakantie: zaterdag 20 april 2024 t/m zondag 5 mei 2024
Hemelvaart: donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: zaterdag 20 juli 2024 t/m zondag 1 september 2024

Studiedagen 2023-2024

4 september 2023 (verhuisdag)
11 oktober 2023
7 maart 2024
21 juni 2024


Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de bso en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Vakantie & studiedagen

Buitenschoolse
opvang (BSO)
Peuterspeelzaal
Studiedagen
Studiedag 11 okt
open
gesloten
open
gesloten
Herfstvakantie
open gesloten
Kerstvakantie * 
open (gedeeltelijk) gesloten
Voorjaarsvakantie
open gesloten
Goede vrijdag
open open
2e Paasdag
gesloten gesloten
Meivakantie
open gesloten
Hemelvaart
gesloten gesloten
Pinksteren
gesloten gesloten
Zomervakantie
open gesloten
* gesloten tussen kerst en oud & nieuw 

Opvang van Bink tijdens sluitingsdagen van de school?

U kunt dit aanvragen via de gebruikelijke manier in ‘Mijn Bink’.

Samenwerkende partijen