Schooltijden en vakanties

Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Schooltijden basisonderwijs

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 13.45 uur
De inloop is elke dag van 8.05 tot 08.15 uur

Schooltijden peuterspeelzaal

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 12.15 uur (woensdag gesloten)
De inloop is van 8.15 tot 08.25 uur

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de BSO en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Vakantierooster 2022-2023

Herfstvakantie: ​17 oktober 2022 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 27 februari 2023 t/m 3 maart 2023
Goede vrijdag: 7 april 2023
2e Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
2e Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 24 juli t/m 1 september 2023


Studiedagen 2022-2023

Maandag 19 september 2022
Donderdag 13 oktober 2022
Vrijdag 14 oktober 2022
Maandag 13 maart 2023
Vrijdag 23 juni 2023

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de bso en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Vakantie & studiedagen

Buitenschoolse
opvang (BSO)
Peuterspeelzaal
Studiedag
open open
Herfstvakantie
open gesloten
Kerstvakantie * 
open (gedeeltelijk) gesloten
Voorjaarsvakantie
open gesloten
Goede vrijdag
open open
2e Paasdag
gesloten gesloten
Meivakantie
open gesloten
Hemelvaart
gesloten gesloten
Pinksteren
gesloten gesloten
Zomervakantie
open gesloten
* gesloten tussen kerst en oud & nieuw 

Opvang van Bink tijdens sluitingsdagen van de school?

U kunt dit aanvragen via de gebruikelijke manier in ‘Mijn Bink’.

Samenwerkende partijen