Schooltijden en vakanties

Onze school werkt met het 5 gelijke schooldagen model, wat inhoudt dat alle kinderen in de middagpauze overblijven en eten op school en de schooltijden op alle dagen gelijk zijn.

Schooltijden basisonderwijs

maandag t/m vrijdag van 8.15 - 13.45 uur
De inloop is elke dag van 8.00 tot 08.15 uur

I.v.m. de 1,5 meter afstandsregel willen we de druk rondom de school bij start- en eindtijden verlagen. Om die reden hebben we voor de groepen verschillende start- en eindtijden. De starttijden zijn tussen 8.00 en 8.20 uur en de eindtijden tussen 13.40 en 14.00 uur. 

Schooltijden peuterspeelzaal

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.15 - 12.15 uur (woensdag gesloten)
De inloop is van 8.00 tot 08.15 uur

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de BSO en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. 

Vakantierooster 2020-2021

Herfstvakantie: ​maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020
Kerstvakantie: maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021
Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021
2e Paasdag: maandag 5 april 2021
Extra week Meivakantie: maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 30 april 2021
Meivakantie: maandag 3 mei 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021 
Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021 t/m vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren: maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie: maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021

Studiedagen

Dinsdag 15 september 2020
Donderdag 8 oktober 2020
Vrijdag 9 oktober 2020
Woensdag 20 januari 2021
Maandag 1 maart 2021 (geannuleerd)
Vrijdag 25 juni 2021

Hieronder ziet u het volledige overzicht van vrije dagen en vakanties. In dit overzicht kunt u zien wanneer de school dicht is (studiedag of vakantie) maar ook of de bso en/of peuterspeelzaal dan dicht zijn. Bij enkele data is het nog niet bekend of de bso open/gesloten is.

Vakantie & studiedagen Data Bso Psz
Studiedag Di 15 sept 2020 Open Open
Studiedag Do 8 okt 2020 Open Open
Studiedag Vrij 9 oktober 2020 Open Open
Herfstvakantie Ma 12 t/m vrij 16 okt 2020 Open Dicht
Kerstvakantie   Ma 21dec t/m vrij 1 jan 2021 Alleen dicht van ma 28 dec 2020 t/m vrij 1 jan 2021 Dicht
Studiedag Wo 20 jan 2021 Open Dicht
Voorjaarsvakantie Ma 22 t/m vrij 26 feb 2021 Open Dicht
Studiedag           Ma 1 maart 2021 Open Open
Goede vrijdag Vrij 2 april 2021 Nog onbekend Nog onbekend*
2e Paasdag Ma 5 april 2021 Dicht Dicht
Extra week Meivakantie Ma 26 l t/m vrij 30 april 2021 Open Dicht
Meivakantie Ma 3 t/m vrij 7 mei 2021 Open Dicht
Hemelvaart Do 13 t/m vrij 14 mei 2021 Do 13 mei dicht Vrij 14 mei nog onbekend Do 13 mei dicht Vrij 14 mei nog onbekend*
Pinksteren Ma 24 mei 2021 Dicht Dicht
Studiedag Vrij 25 juni 2021 Open Open
Zomervakantie Ma 12 juli t/m 20 aug 2021 Open Dicht
*Exacte sluitingsdagen volgen nog.

Opvang van Bink tijdens sluitingsdagen van de school?

U kunt dit aangeven in ‘Mijn Bink’ of u kunt een aanvraag doen door Eline Teterissa een mail te sturen (manager-villavrolik@binkkinderopvang.nl)

Samenwerkende partijen