Ons voedingsbeleid

Op ons Integraal Kindcentrum (IKC) vinden we het belangrijk dat kinderen leren om gezonde en duurzame keuzes te maken met betrekking tot voeding. Kinderen zijn volop in de groei en in ontwikkeling. Gezonde voeding zorgt voor genoeg energie en voedingsstoffen om lekker te spelen en te leren. Ook willen we rekening houden met het milieu.

In dit document beschrijven we de keuzes die we als IKC maken met betrekking tot eten en drinken. Dit voedingsbeleid richt zich vooralsnog op de school en de buitenschoolse opvang (bso). De aansluiting van de peuterspeelzaal (psz) op dit beleid wordt na de psz uitbreiding bepaald. Het beter op elkaar aan laten sluiten van het voedingsbeleid van school en de bso past bij onze visie op een IKC waarin we kinderen vanuit een gezamenlijke visie ontwikkelen.

Samenwerkende partijen