Communicatie

Op ons IKC maken we gebruik van verschillende communicatiesystemen. Voor onderwijs gebruiken we mail voor individuele communicatie. Voor algemene berichten gebruiken wij de Schoolpraat-app. Je kunt resultaten van je kinderen volgen via het ouderportaal van Parnassys.

Voor de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, gebruiken we het ouderportaal van Jaamo.

 

Als je kind start op het IKC, ontvang je van ons de diverse aanmeldlinks.