De ouderraad 

De ouderraad van Villa Vrolik bestaat uit enthousiaste ouders en IKC medewerkers, die voornamelijk ondersteunen in de organisatie van feestelijke activiteiten buiten het huidige lesprogramma. De OR denkt mee over de creatieve invulling van de activiteiten. Voor de OR staat daarbij het plezier van de kinderen voorop. De activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De OR vergadert gemiddeld 1 keer in de 6 weken en rond oktober/november is de openbare jaarvergadering. Hiervoor worden alle ouders uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering blikt de OR terug op het afgelopen schooljaar, wordt er gekeken naar de geplande activiteiten voor het nieuwe schooljaar, de penningmeester licht de financiële situatie toe en uiteindelijk wordt het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld voor het komende schooljaar. Begin januari krijgen alle ouders via de email een betaalverzoek om de ouderbijdrage te betalen. Stroomt u kind na december in, dan zal de vrijwillige ouderbijdrage een deelbijdrage zijn.
 

Activiteiten

 

De OR ondersteunt onder andere bij de volgende activiteiten:

 • Bibliotheek
 • Sinterklaas 
 • Kerst
 • Sportdag
 • Klassengeld leerkrachten
 • Lief & leed (levensgebeurtenissen van IKC- of BINK-medewerker)
 • Ideeën bus voor leerlingen, ouders en leerkrachten
 • Afscheid groep 8
 • Laatste schooldag / zomerfeest

 

Voor iedere activiteit wordt elk jaar een commissie samengesteld, in deze commissie zitten IKC-leden en OR-leden. Samen zorgen zij voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Een OR-lid is budgetverantwoordelijk voor de desbetreffende activiteit en zorgt voor de inkoop.

 

Taken in het kort

 • Organiseren van en meehelpen bij activiteiten gedurende het schooljaar 
 • Organiseren van de jaarvergadering
 • Zetten ons in voor een goede relatie tussen de ouders, IKC-team en IKC-raad. Regelmatig vinden er overleggen plaats tussen de verschillende teams.
 • We hebben een "signaleerfunctie" van ouders naar school en andersom. Dat wil zeggen dat we namens alle ouders zorgen, vragen en informatie delen met het IKC-team & IKC-raad en mogelijk bij het bestuur van STIP. Andersom koppelen we ook informatie van die partijen weer terug naar de ouders. Deze communicatie verloopt meestal via de klassenouders

 

 

 

Betrokkenheid van ouders

De OR wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. Het team van Villa Vrolik vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders actief meedenken en meedoen met alles wat er op school gebeurt. Alle op die manier kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat onze kinderen een super leuke en leerzame tijd op school hebben. Wil je graag deelnemen, heb een een goed idee of wil je iets met ons delen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Dit kan persoonlijk bij een van de OR-leden of via het mailadres: OR@villavrolik.nl