Missie en Visie

 

Grenzeloos leren bij IKC Villa Vrolik!

Bij IKC Villa Vrolik bereiden we kinderen voor op de wereld van morgen door hen uit te dagen hun unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Vanuit plezier en betrokkenheid werken we samen aan de ontwikkeling in brede zin. Met een professioneel team zorgen we dat onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen naadloos in elkaar over lopen. Leren is namelijk meer dan het opdoen van kennis alleen. Wij zien het als onze opdracht kinderen te helpen om vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij wat de 21ste eeuw van hen vraagt. Deze vaardigheden sluiten aan bij de daltonkernwaarden die wij hanteren: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. 

Speerpunten

In schooljaar 2023-2024 hebben we onze visie en kernwaarden herijkt. Vanuit de visie en de kernwaarden hebben we vier grote speerpunten voor de komende 4 jaar opgesteld. Dit zijn ontwikkelpunten waar we met het gehele IKC aan gaan werken.

  1. Een ontwikkellijn waarmee kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
  2. Een compleet sociaal vaardigheidsprogramma met elementen uit Rots en Water, mindfulness en de Gelukskoffer zodat kinderen met anderen en zichzelf kunnen omgaan.
  3. Als IKC zijn we Dalton-gecertificeerd
  4. Een doorgaande ontwikkellijn op het gebied van digitale geletterdheid.