Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Suggesties en klachten


Wij doen er alles aan om zo veel mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch blijft kinderopvang mensenwerk en kan er iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Zit u ergens mee, vertel het ons dan! Wij gaan ervan uit dat u eerst met de directbetrokkene(n) tot een oplossing probeert te komen. We vragen u, als u ontevreden bent over een medewerker of over de gang van zaken bij IKC Villa Vrolik, ons dit persoonlijk te laten weten. Om een klacht of suggestie direct aan ons te melden, kunt u ook gebruikmaken van ons digitale suggestieformulier [formulier toevoegen]. Heeft u een klacht, dan kunt u gebruikmaken van onze klachtenregeling. We kunnen dan gezamenlijk proberen een oplossing te vinden om uw ontevredenheid weg te nemen.

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling in het kort: U bespreekt uw klacht met degene over wie u een klacht heeft. Indien uw klacht niet tot tevredenheid is opgelost, wendt u zich tot de leidinggevende van de betreffende medewerker. Als u ontevreden bent over de afhandeling door de leidinggevende, kunt u een officiële klacht indienen via het klachtenformulier. Uw klacht wordt, afhankelijk van de aard van de klacht, in behandeling genomen door de manager opvang, de directeur bedrijfsvoering of de algemeen directeur.

Klachtafhandeling

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht en er ook niet uitkomt in een gesprek met de directie, kunt u uw klacht voorleggen bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag of aanmelden bij de Geschillencommissie.

Download meer informatie over de Geschillencommissie
Download het reglement van de Geschillencommissie
IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020
info@villavrolik.nl