Aanmelden buitenschoolse opvang

Je kunt je kind vanaf zijn of haar 1e verjaardag aanmelden voor onze peuterspeelzaal. Kinderen komen hier spelen vanaf hun 2e tot 4e jaar. Op al onze peuterspeelzalen werken we met voor- en vroegschoolse educatie. Peuters komen over het algemeen 2 keer per week. Alleen kinderen die een VVE-indicatie hebben, komen 4 keer per week.

Aanmelden nieuwe ouders