Aanmelden IKC Villa Vrolik

Kinderen mogen vanaf de geboorte ingeschreven worden. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds bij ons op school zitten. Broertjes en zusjes van kinderen die al geplaatst zijn krijgen altijd een plek. Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij school. Dit kan door middel van het inschrijfformulier. Een aanmelding is afgerond als het volledig ingevulde en ondertekend formulier op de administratie is ontvangen. De inschrijving is definitief nadat u van ons een plaatsingsbevestiging heeft ontvangen. U kunt het formulier via de post versturen of mailen naar administratie@villavrolik.nl.
 

Kennismaking en rondleiding

Gedurende het schooljaar zijn er informatieochtenden voor ouders die hun kind op IKC Villa Vrolik willen inschrijven. Deze bijeenkomsten zijn alleen voor ouders. De deelnemende ouders krijgen informatie over het Daltononderwijs en een rondleiding door de school. Bekijk alvast de daarvoor bestemde data en ons promotiefilmpje om een indruk te krijgen van de dagelijkse praktijk. 

Hieronder leggen we kort uit hoe het werkt. IKC Villa Vrolik is een samenwerking tussen Stip Hilversum en Bink Kinderopvang. 

Aanmelden basisonderwijs: download het formulier 
Aanmelden buitenschoolse opvang: direct online aanmelden
Aanmelden peuterspeelzaal: direct online aanmelden

Aanmelden zij-instromer

Voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek in verband met een mogelijke overstap naar IKC Villa Vrolik (denk aan wisseling van school) ontvangen we graag een mail op administratie@villavrolik.nl
Onze procedure is dan als volgt:

We nemen contact met u op voor het plannen van een intakegesprek / rondleiding mits er plek is
We nemen contact op met de huidige school met uw toestemming
Met deze gegevens brengen we de onderwijsbehoefte van uw kind in kaart
Op basis daarvan neemt de directie besluit of we overgaan tot plaatsing
 
Als u nog vragen heeft neemt u dan contact op via administratie@villavrolik.nl of bel  naar 035-6426020

Samenwerkende partijen