Het ouderportaal is een online applicatie waarop ouders inloggen om gegevens van hun kinderen te bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens zoals, persoonlijke gegevens, toets resultaten. Deze informatie komt rechtstreeks uit ParnasSys. Ouders krijgen met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot de gegevens van hun kind(eren).

Ouders kunnen via het Ouderportal een wijziging in hun gegevens doorgeven. Het betreft hier personalia van de leerling en NAW- en contactgegevens van verzorgers. Bij deze gegevens wordt op het Ouderportaal een bewerken-potlood getoond.

Klik hier voor toegang naar het ouderportaal 

IKC-app

Naast het ouderportaal maken we gebruik van de IKC-app om ouders goed te informeren. Dit betekent dat we zoveel als mogelijk via de app met u communiceren. Als nodig of handiger, gebruiken we ook nog de email. Via deze app kunnen ouders eveneens de app van de bso (Bink) benaderen. Bij de start van IKC Villa Vrolik ontvangen ouders een handleiding om de app te kunnen installeren.

Samenwerkende partijen