Pedagogisch beleid

Bij IKC Villa Vrolik bereiden we kinderen voor op de wereld van morgen door hen uit te dagen hun unieke talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Kernwaarden pedagogische visie

Bij IKC Villa Vrolik lopen onderwijs en kinderopvang, leren en ontwikkelen, naadloos in elkaar over. Want leren is meer dan het opdoen van kennis alleen. Wij zien het als onze opdracht kinderen te helpen om vaardigheden te ontwikkelen die aansluiten bij wat de 21e eeuw van hen vraagt. Deze vaardigheden sluiten aan bij de Daltonkernwaarden die wij hanteren: verantwoordelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. Binnen IKC Villa Vrolik werken we met elkaar en met de kinderen samen vanuit deze principes. Ook richten we ons aanbod aan activiteiten in vanuit de Daltonkernwaarden.

Lees meer over het Daltononderwijs

Samenwerkende partijen