Verkiezingen IKC Raad - Villa Vrolik


Heb jij kinderen op school en wil je graag meedenken en meepraten over de ontwikkelingen op Villa Vrolik? Heb je een daadkrachtige, positieve, kritische instelling en ben je geïnteresseerd in het onderwijs en medezeggenschap? Heb jij goede ideeën over de toekomst van het IKC? Dan zou je zo maar ons nieuwe IKC Raadslid kunnen worden. Het is een prachtige plek om de organisatie waar je kind(eren) het grootste deel van doordeweekse dagen doorbrengt, goed mee te krijgen. Wat speelt er? Wat is belangrijk voor de kinderen? Met wie hebben de kinderen te maken? Hoe reilt en zeilt het op het IKC?

IKC Raad - wat wordt er van je verwacht? 

je bent 6-8 keer per jaar bij de vergaderingen van het IKC Raad aanwezig;
je vindt het leuk en interessant je te verdiepen in het IKC, de gang van zaken, het beleid van de school en de bso;
je spant je in voor onderwerpen die tijdens de vergaderingen ter sprake komen en verdere uitwerking nodig hebben. Hiervoor wil en kan je je graag een aantal uren per maand, naast de vergaderingen, voor inzetten;
je kijkt uit naar de samenwerking met andere docenten, pedagogisch medewerkers en het gesprek met de leiding van het IKC (Marije en Eline);
als IKC Raadslid heb je een instemming- en adviesrecht op een aantal belangrijke zaken van het IKC, zoals de begroting, het jaarplan en belangrijke onderwijswijzigingen.

Lees hier over de verantwoordelijkheden en taken van de IKC Raad - formeel een deelraad van de MR van de OBS Lorentzschool.

Verkiezingen IKC Raad (deelraad Medezeggenschap)

Alle ouders van de school kiezen welke ouders lid worden van de IKC Raad (deelraad MR). Tijdens verkiezingen mogen alle ouders stemmen. De regels voor de verkiezingen worden door de MR zelf bepaald.

 

Samenwerkende partijen