De IKC-Raad van Villa Vrolik


Wat is een IKC-Raad?

De IKC-Raad is de gezamenlijke medezeggenschap (Onderwijs en Opvang) van ons Kindcentrum Villa Vrolik. Elke school heeft een medezeggenschapsraad en elke kinderopvangorganisatie heeft een centrale Ouder Commissie. Binnen ons IKC komen deze twee geledingen samen in één raad. De IKC-Raad overlegt met elkaar en met de directie van ons kindcentrum (school en BSO) over belangrijke zaken zoals onderwijsbeleid, ouderbetrokkenheid, veiligheid en voedingsbeleid.

IKC-Raad in oprichting

Villa Vrolik is een zelfstandig opererende school, maar formeel gezien valt het IKC momenteel nog onder het BRIN-nummer (Basis Registratie Instellingen) van de onderwijsregistratie van de Lorentzschool. Om deze reden is de IKC-Raad momenteel nog een deel-MR van de Lorentzschool. Als Villa Vrolik groeit en in de komende jaren een een onafhankelijke school wordt, dan is vanaf dat moment is de IKC-Raad officieel een volledig zelfstandig orgaan.

Samenwerkende partijen