Aangescherpte corona maatregelen

26 oktober 2020

Aangescherpte corona maatregelen IKC Villa Vrolik (per 26 oktober 2020)

Na de afkondiging van strengere Covid19-maatregelen en daarbij de aanpassing in het protocol voor het PO (primair onderwijs) gelden vanaf maandag 26 oktober de volgende extra maatregelen in het IKC: 

  • Alle bezoekers dragen een mondkapje als ze zich verplaatsen in de school
  • Als er externen met kinderen werken (i.v.m. extra ondersteuning), dragen zij een mondkapje bij verplaatsing in het gebouw. Het mondkapje mag af op het moment dat ze met het kind gaan werken.
  • We voeren oudergesprekken in principe digitaal. Er is ruimte om 'de noodzakelijkheid' af te wegen om het gesprek toch fysiek te organiseren. Tijdens het gesprek mogen de mondkapjes af en zitten volwassenen op 1,5 meter afstand.
  • We bieden personeel aan om speciale mondkapjes te gebruiken als zij fysiek in gesprek gaan met ouders en dit voor de medewerker een veiliger gevoel geeft.
  • We stoppen met activiteiten als luizenpluizen. Deze verantwoordelijkheid leggen we weer bij de ouders.
  • De biebouders mogen hun taak blijven uitvoeren omdat zij een belangrijke rol vervullen in het goed laten lopen van de bieb. Zij werken dan met een mondkapje op.
  • De OR/ IKC raad vergaderen digitaal.
  • Ouders van nieuwe kinderen mogen nog wel een kwartier komen kijken, maar ook met een mondkapje op.
  • De rondleidingen gaan in kleine getale (6) door met het dragen van een mondkapje door de bezoekers.

Samenwerkende partijen