Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


Even voorstellen: de Ouderraad Villa Vrolik:

Van links naar rechts: Bernie Rietkerken, Nicolette de Weijer, Marike Leijnse (boven), Wendy van Tienen (onder), Ilse de Vink (boven), Denise Verwiel (onder), Annemarie Kuiper, Funda Yucelsoy.

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die verschillende jaarlijkse activiteiten voor de kinderen, op school organiseert. Wij doen dit samen met de leerkrachten en pedagogisch medewerkers van het IKC. We denken mee over de creatieve invulling van de activiteit(en). Daarnaast verzorgen we de inkopen en bestellingen, maken we draaiboeken. We zetten de materialen klaar en op de dag zelf bouwen we alles op en af en zorgen we dat alles 'op rolletjes loopt'. Altijd samen met het Team van IKC Villa Vrolik! Bij elke activiteit is ook de inzet van andere ouders nodig. De weken vóór de activiteit zoeken we altijd veel vrijwilligers. Doe je mee?

Al deze activiteiten kosten geld. De OR is hier financieel verantwoordelijk voor. Dat wil zeggen dat zij jaarlijks, bij de start van het schooljaar een schatting doet hoeveel de verschillende activiteiten gaan kosten. Daarbij wordt goed gekeken naar hoeveel, vorig jaar, de activiteiten hebben gekost. Op deze manier wordt dan door de penningmeester van de OR uitgerekend, hoeveel elke ouder, per kind, voor het nieuwe schooljaar moet betalen. Dit is de "Ouderbijdrage". Deze rekensom wordt uitgelegd tijdens de jaarvergadering, die meestal eind oktober/begin november plaatsvindt. We nodigen alle ouders hiervoor uit. Tijdens die avond wordt aan hen goedkeuring gevraagd voor de hoogte van de "ouderbijdrage", via een instemming.

In de maanden die volgen, zorgt de OR voor het innen van het geld bij alle ouders. Verderop bij het kopje "Wat zijn mijn kosten; de Ouderbijdrage?" wordt uitgelegd hoe dit gaat. De OR komt elke 6 weken bij elkaar om alle activiteiten en de financiën te bespreken.

Het team van Villa Vrolik vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk ouders actief meedenken en meedoen met alles wat er op school gebeurt. Alleen op die manier kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat kinderen een super leuke en leerzame tijd op school hebben. Door lid te worden van de OR, kan je heel concreet een bijdrage leveren aan het plezier van je kind. Je kan je echt inzetten voor een fijne, vertrouwde, creatieve en gezellige schooltijd. Je kunt zien hoe jouw kinderen genieten van alle leuke activiteiten die met jouw hulp en creativiteit plaatsvinden. En het is een prettige manier om het IKC Team een handje te helpen.

Welke activiteiten zijn dat dan?

 • Bibliotheek
 • Schoolkamp
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Verkeerslessen/examen (groep 7)
 • Avondvierdaagse
 • Sportdag
 • Sponsorloop
 • Afscheid groep 8
 • Zomerfeest
 • Lief & leed (geboorte, vertrek (pensioen of nieuwe baan), langdurige ziekte medewerker IKC)
 • Coördinatie klassenouders
 • Koffietafel (informeel ouders onderling)
 • Allergie coördinatie

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn...,

 • Organiseren van, meehelpen en communiceren over de belangrijkste activiteiten en evenementen tijdens het schooljaar. 
 • Het organiseren van de jaarvergadering, die plaats vindt aan het begin van elk nieuw schooljaar (zie ook uitleg in eerste alinea).
 • We zetten ons in voor een goede relatie tussen de ouders, het IKC Team en de IKC Raad. Regelmatig hebben we samen met hen overleg.
 • We geven advies aan de IKC Raad, over onderwerpen die gaan over het beleid van het IKC
 • Wij hebben een "signaalfunctie" van ouders naar school en andersom. Dat wil zeggen dat we namens alle ouders zorgen, vragen, behoeftes en informatie delen met het IKC Team en met de IKC Raad en als het nodig is, bij het bestuur van scholengemeenschap STIP. Andersom koppelen we ook informatie van die partijen, weer terug naar de ouders.

Wat zijn mijn kosten; de ouderbijdrage

Om deze jaarlijkse activiteiten te kunnen betalen, vragen we geld aan de ouders; de ouderbijdrage. Dit bedrag bepalen we elk jaar, aan het begin van het schooljaar (zie uitleg in eerste alinea) en is voor 2018-2019 vastgesteld op EUR 35,- per kind. We hebben het liefst dat je via automatische incasso betaalt, samen met de bedragen voor schoolreisje (groep 1 en 2) en/of kamp (groep 3 t/m 8). Hoe werkt dit?

Onderaan deze alinea vind je een link naar het machtigingsformulier. Klik hierop en vul het in. Lever het vervolgens in bij de leerkracht van jouw kind, of bij de directie/de administratie school.
Door het invullen van dit formulier geef je een machtiging af voor álle jaren dat jouw kind(eren) op school zitten. Als je kind van school afgaat, dan vervalt ook deze machtiging en worden er dus geen kosten meer van je rekening gehaald.
Meestal vindt de automatische incasso plaats in februari. Kort daarvoor ontvang je een email met de uitleg dat er binnenkort een bedrag van je rekening af gaat. Deze email vertelt je ook uit welke onderdelen de totale ouderbijdrage bestaat (ouderbijdrage, schoolreis/kamp, spaargeld).


Toestemmingsformulier Incasso Machtiging 

Wil je geen automatische incasso afgeven? dan kan je ook betalen via een bankoverschrijving. Je kunt het bedrag in één keer, of in delen naar ons overmaken. Dit moet altijd vóór 1 juli.
Vergeet niet DE NAAM EN DE GROEP VAN JE KIND(EREN) te vermelden bij de "omschrijving". Je gebruikt het volgende rekeningnummer:

NL80ABNA0462470482
t.n.v. OR Lorentzschool te Hilversum
Onder vermelding van de naam en groep van jullie kind(eren)


Contact

Help je ons mee? Kom bij de OR en meldt je aan! Mail ons op:
or@villavrolik.nl (algemene vragen) of penningmeesteror@villavrolik.nl
 (financiële vragen)