Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

Kinderen voorbereiden op de wereld van morgen door ze uit te dagen hun unieke talenten te ontwikkelen. Dat is waar wij voor gaan. IKC Villa Vrolik biedt kinderen een plezierige, uitdagende en veilige omgeving waarin ze samen kunnen spelen én leren. In een mooi gebouw dat veel warmte uitstraalt, geven we grenzeloos leren vorm. Onderwijs en kinderopvang, leren en ontwikkelen lopen er naadloos in elkaar over.

Creativiteit en ondernemerschap

Leren is meer dan het opdoen van kennis alleen. De samenleving van vandaag vraagt om 21e eeuwse vaardigheden als creativiteit en ondernemerschap. Vraagt om mensen die kunnen communiceren en samenwerken. Die kritisch kunnen denken en flexibel zijn. Die verantwoordelijkheid nemen en in staat zijn om problemen op te lossen. Wij zien het als onze opdracht kinderen te helpen om deze vaardigheden te ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn in lijn met de Daltonprincipes die wij hanteren: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken.

Het maximale uit kinderen halen

De partners in het IKC stemmen het aanbod vanuit deze principes op elkaar af. Het doel is duidelijk: het maximale uit kinderen halen. Zodat we geen talent verloren laten gaan. Kinderen ontwikkelen zich niet alleen in de klas maar ook daarbuiten. Daarom willen we school, thuis en omgeving met elkaar verbinden.

Samenwerking met professionals

‘It takes a village to raise a child’. Samen maken we grenzeloos leren waar. Ouders zijn daarbij onze natuurlijke ‘partners in opvoeding’. Maar we zoeken ook de samenwerking met professionals en organisaties die, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De deur staat open. Iedereen is welkom in IKC Villa Vrolik!

Onderwijs, opvoeding en opvang

IKC Villa Vrolik biedt kinderen van 2 tot 13 jaar de ruimte om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en ondernemende burgers van de 21e eeuw. In een veilige en vertrouwde omgeving dagen we kinderen uit om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Vanuit een logische organisatie en onder één dak werken we samen aan de doorgaande lijn van onderwijs, opvoeding en opvang. Naast kennis brengen we kinderen vaardigheden bij die zo belangrijk zijn voor de wereld van vandaag en morgen. Als onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal kijken we vanuit verschillende perspectieven naar kinderen. Door elkaars expertise te benutten en samen te werken, bereiken we meer. Samen leggen we opvoedingsdoelen vast. We spreken kinderen én elkaar aan op het gedrag dat daar bij hoort. Dat doen we altijd op een positieve manier.

Brugfunctie naar het voortgezet onderwijs

Wij staan voor de kwaliteit van medewerkers die in de interactie met kinderen tot uiting komt. Ook leggen we verbindingen met de omgeving om ons heen. We werken samen met ouders en professionals en hebben een brugfunctie naar het voortgezet onderwijs. Samen met alle partners in onze omgeving nemen we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Tenslotte, de wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken!
IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020
info@villavrolik.nl