Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren


Verkiezingen IKC Raad - Villa Vrolik

Heb jij kinderen op school en wil je graag meedenken en meepraten over de ontwikkelingen op Villa Vrolik?  Heb je een daadkrachtige, positieve, kritische instelling en ben je geïnteresseerd in het onderwijs en medezeggenschap? Heb jij goede ideeën over de toekomst van het IKC? Dan zou je zo maar ons nieuwe IKC Raadslid kunnen worden. Het is een prachtige plek om de organisatie waar je kind(eren) het grootste deel van doordeweekse dagen doorbrengt, goed mee te krijgen. Wat speelt er? Wat is belangrijk voor de kinderen? Met wie hebben de kinderen te maken? Hoe reilt en zeilt het op het IKC?


IKC Raad - wat wordt er van je verwacht? 

  • je bent 6-8 keer per jaar bij de vergaderingen van het IKC Raad aanwezig
  • je vindt het leuk en interessant je te verdiepen in het IKC, de gang van zaken, het beleid van de school en de bso
  • je spant je in voor onderwerpen die tijdens de vergaderingen ter sprake komen en verdere uitwerking nodig hebben. Hiervoor wil en kan je je graag een aantal uren per maand, naast de vergaderingen, voor inzetten
  • je kijkt uit naar de samenwerking met andere docenten, pedagogisch medewerkers en het gesprek met de leiding van het IKC (Mayke en Eline)
  • als IKC Raadslid heb je een instemming- en adviesrecht op een aantal belangrijke zaken van het IKC, zoals de begroting, het jaarplan en belangrijke onderwijswijzigingen.

De huidige IKC Raad bestaat uit de volgende personen:

Ouders school: Dennis Slier en Juriaan Seveke
Personeel school:Ingrid Straalman en Helga Egels
Ouders Bink: Marjolein Keijzer en Marcel Mathijssen
Personeel Bink: Tyka Uijting en Marjan Pol


Lees hier over de verantwoordelijkheden en taken van de IKC Raad - formeel een deelraad van de MR van de OBS Lorentzschool.

Procedure verkiezingen IKC Raadsleden


Verkiezingen IKC Raad (deelraad Medezeggenschap)
Alle ouders van de school kiezen welke ouders lid worden van de IKC Raad (deelraad MR). Tijdens verkiezingen mogen alle ouders stemmen. De regels voor de verkiezingen worden door de MR zelf bepaald.


Verkiezingen 9 en 10 januari 2020

Er zijn 2 plekken in de oudergeleding van school beschikbaar; de huidige leden Dennis Slier en Juriaan Seveke stellen hun plaats ter beschikking. Er hebben zich reeds 4 kandidaten beschikbaar gesteld tijdens de jaarvergadering van de OR Villa Vrolik. Uiteraard mogen ouders van school die hier niet bij aanwezig waren zich ook verkiesbaar stellen. Heel graag zelfs! Iedere ouder mag zich verkiesbaar stellen voor de IKC Raad, zolang een kind is ingeschreven op de school. Omdat er al meer dan 2 kandidaten zich hebben gemeld, wordt er op 9 en 10 januari 2020 gestemd door alle ouders van Villa Vrolik. De 2 kandidaten met de meeste stemmen worden de nieuwe IKC Raadsleden. Mocht er een gelijke stand blijken na de stemming, dan wordt er geloot. 


Verkiezingsuitslag
Wij zijn verheugd om  Esther Germans en  Tim Faber te verwelkomen als nieuwe IKC-raadsleden. Zij zullen bij de eerstvolgende raadsvergadering op 18 maart officieel toetreden. Juriaan en Dennis zwaaien dan af. Esther en Tim zijn zeer gemotiveerd om hun bijdrage te gaan leveren aan de raad. Ingrid Straalman zal de rol van voorzitter vervullen totdat de IKC-raad een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter aangewezen heeft. Wij danken alle vier de kandidaten hartelijk voor hun bereidheid om zitting te nemen in de IKC-raad en alle ouders die gestemd hebben.


IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020
info@villavrolik.nl