Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De IKC-Raad van Villa Vrolik


Onze rol en visie

De IKC-Raad adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

  • directie te helpen met goed advies over het school- en BSO-beleid. de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht;
  • actief samen te werken met de Ouder Raad van Villa Vrolik zodat we alle ideeën en vragen van ouders en leerkrachten gezamenlijk kunnen bespreken;
  • bereikbaar te zijn voor ouders en leerkrachten onze achterban en die te informeren over belangrijke ontwikkelingen die gaan over het onderwijs op Villa Vrolik beïnvloeden
  • een bijdrage te leveren aan de MR en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van Stip.

Het belangrijkste hierbij is hoe we vanuit de IKC-Raad kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.


IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020
info@villavrolik.nl