Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De IKC-Raad van Villa Vrolik


Bereikbaarheid en vergaderingen

 

De IKC-raad (nu nog deel-MR) is uiteraard ook bereikbaar voor u. Wanneer er zaken spelen binnen ons IKC waar u graag meer van wilt weten of u wilt iets onder de aandacht brengen dan kunt u de IKC-raad inschakelen voor hulp en advies. De IKC-raad spreekt regelmatig met de directie en zal, indien mogelijk, uw ingebrachte punten meenemen in de IKC-raad overleggen en zo nodig hier actie op ondernemen. De raad vergadert ongeveer iedere 6 weken in de teamkamer van Villa Vrolik van 19:30 tot ca 22:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar dus u mag aanwezig zijn als toehoorder. De agenda en notulen kunt u vinden in het menu onder het kopje notulen 

Vergaderdata schooljaar 2018 / 2019:

21-11-2018
14-01-2019
25-02-2019
17-04-2019 
21-05-2019
19-06-2019


U kunt de IKC-raad bereiken via mailadres ikcraad@villavrolik.nl

 

IKC Villa Vrolik

Harry Banninkstraat 3 
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020
info@villavrolik.nl